04.02.2018 11:25

Na stránkach bola vytvorená nová podsekcia Videá. Zatiaľ obsahuje dva dokumentárne filmy o plemene, časom však verím, že pribudne aj nejaká naša vlastná tvorba, prípadne ďalšie zaujímavé videá :)