- morské

- bilaterálne symetrické

 

DS - celý povrch tela

NS - difúzna

TS - extracelulárne, Acoela 1 otvor

SS - hladká svalovina

KS - epidermis z 1 vrstvy buniek

PS - nepohlavne, pohlavne (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy)

 

1. Acoela

2. Nemertodermatida