- semiakvatické

- zástupcovia mimo skupiny Lissamphibia sú označovaní pojmom Temnospondyli

 

NS - CNS: mozog z 3 častí, miecha, PNS: 10 párov hlavových nervov, miechové nervy

DS - celý povrch tela + pľúca

CS - VP, trojdielne srdce, A, telo, VC, trojdielne srdce, AP

TS - ústa, jazyk, zuby, pharynx, oesophagus, intestinum, kloaka, hepar, pancreas

VS - opistonefros, kloaka

PS - kloaka (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy, larva)

 

1. Edops

2. Chenoprosopus

3. Cochleosaurus

4. Isodectes

5. Neldasaurus

6. Trimerorachis

7. Balanerpeton

8. Capetus

9. Dendrerpeton

10. Eryops

11. Acheloma

12. Phonerpeton

13. Ecolsonia

14. Broiliellus

15. Eoscoupus

16. Amphibamidae

17. Micromelerpetonidae

18. Branciosauridae

19. Amphibamus

20. Doleserpeton

21. Lissamphibia