Jednobunkové prokaryonty, ktoré sa rozmnožujú nepohlavne. Podľa výskytu ich delíme na metanoarcheóny (obligátne anaeróby), haloarcheóny (koncentrované roztoky solí) a termoacidoarcheóny (prostredie kyslích horúcich prameňov). Sú chemoautotrofné, fotoautotrofné alebo heterotrofné.