- morské

- plutvový lem

 

NS - CNS: miecha, PNS: miechové nervy

DS - celý povrch tela, pharyngotremia: žiabrové štrbiny

CS - uzavretá: CS - AB, AD, telo, VC, DC, AI, VS, vrátnicový systém, SV, AV, VB

TS - ústa, pharynx, endostyl, oesophagus, intestinum, anus, hepar, pancreas

VS - metanefrídie

OS - chorda dorsalis, žiabrové oblúky

SS - hladká svalovina, priečne pruhovaná svalovina

KS - epidermis z 1 vrstvy buniek

PS - pohlavne (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy, larva)