- vodné

- chvostová plutva heterocerkná alebo dificerkná

 

NS - CNS: Mozog z 3 častí, miecha, PNS: 10 párov hlavových nervov, miechové nervy

DS - pharyngotremia: žiabrové štrbiny

CS - AB, AD, telo, VC, DC, AI, VS, vrátnicový systém, dvojdielne srdce, AV, VB

TS - ústa, jazyk, zuby, pharynx, oesophagus, intestinum, kloaka/anus, hepar, pancreas

VS - opistonefros, kloaka/urogenitálny pór

OS - chorda dorsalis, amfistylná/hyostylná/autostylná lebka, žiabrové oblúky, ichthyopterygium

KS - šupiny mezodermálneho pôvodu

PS - kloaka/urogenitálny pór (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy)

 

1. Elasmobranchii

2. Holocephali