- morské

- plutvový lem

 

NS - CNS: mozog z 3 častí, miecha, PNS: 10 párov hlavových nervov, miechové nervy

DS - pharyngotremia: žiabrové štrbiny

CS - uzavretá: AB, AD, telo, VC, DC, AI, VS, vrátnicový systém, dvojdielne srdce, AV, VB

TS - ústa, jazyk, odontody, pharynx, oesophagus, intestinum, anus, hepar, pancreas

VS - u lariev pronefros, opistonefros, urogenitálny pór

OS - chorda dorsalis, chrupavčitá lebka a žiabrové oblúky

SS - hladká svalovina, priečne pruhovaná svalovina

KS - viacvrstevnatý epidermis, cutis, subcutis

PS - pohlavne, urogenitálny pór (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy, larva)

 

1. Eptatretus

2. Myxine

3. Nemamyxine

4. Neomyxine

5. Notomyxine