- parazitické alebo voľne žijúce jednobunkovce

- na pohyb im môže slúžiť bičík

- môžu tiež tvoriť kolónie

- rozmnožovanie nepohlavné

 

1. Mesomycetozoa

2. Ministera

3. Choanoflagellata