- jednobunkové, ako aj mnohobunkové voľne žijúce organizmy, parazity alebo saprofyty

- bičíky sú prítomné iba u Chytridiomycota

- ich telo tvorí stielka

- rozmnožujú sa pohlavne a nepohlavne

 

1. Chytridiomycota

2. Microsporidiomycota

3. Zygomycota

4. Ascomycota

5. Basydiomycota.