- vodné

- medzi zárodočnými vrstvami mezoglea

- typy usporiadania ascon, sycon, leucon

- radiálne symetrické, asymetrické

 

NS - difúzna

DS - celý povrch tela

TS - intracelulárne, ostie voda do hubky, osculum voda z hubky

KS - epidermis z 1 vrstvy buniek

PS - nepohlavne a pohlavne (zygota, morula, blastula, gastrula)

ZS - rádioreceptory

 

1. Calcarea

2. Demospongia

3. Hexactinellida