- morské

- medzi zárodočnými vrstvami rôsolovitá hmota

- asymetrické

 

DS - celý povrch tela

TS - extracelulárne, Monoblastozoa majú ústa a anus

KS - epidermis z 1 vrstvy buniek, cílie

PS - nepohlavne a pohlavne (zygota, morula, blastula, gastrula)

 

1. Dickinsonia

2. Phagocytellozoa

3. Monoblastozoa