- heterofné jednobunkovce

- pohyb vykonávajú prostredníctvom pseudopódií, zriedkavo sú však aj dvojbičíkaté

- môžu vytvárať organické, alebo perforované inkrustované schránky.

- rozmnožovanie nepohlavné a pohlavné

 

1. Cerozoa

2. Foraminifera

3. Gromia

4. Radiolaria