- morské

- protosoma, mesosoma, metasoma

- bilaterálne symetrické

 

NS - difúzna s gangliom/rúrkami

DS - žiabre

CS - otvorená

TS - 2 otvory

OS - stomochord

SS - hladká svalovina

KS - epidermis z 1 vrstvy buniek

VS - metanefrídie

PS - nepohlavne, pohlavne (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy, larva)

 

1. Enteropneusta

2. Graptolitha

3. Pterobranchia

4. Planctosphaeroidea