- vodné

- chvostová plutva heterocerkná alebo dificerkná

 

NS - CNS: mozog z 3 častí, miecha, PNS: 10 párov hlavových nervov, miechové nervy

DS - pharyngotremia: žiabrové štrbny prekryté operculom

CS - AB, AD, telo, VC, DC, AI, VS, vrátnicový systém, dvojdielne srdce, AV, VB

TS - ústa, jazyk, zuby, pharynx, oesophagus, intestinum, kloaka, hepar, pancreas

VS - opistonefros, kloaka

OS - columna vertebralis, pôvodne autostylná alebo hyostylná lebka, žiabrové oblúky

KS - kostené dosky a šupiny mezodermálneho pôvodu

PS - kloaka (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy)

 

1. Antiarchi

2. Arthrodira

3. Brindabellaspida

4. Petalichthyida

5. Phyllolepida

6. Ptyctodontida

7. Rhenanida

8. Acanthothoraci

9. Pseudopetalichthyida

10. Stensioellida