- vodné

- medzi zárodočnými vrstvami mezoglea alebo mezenchým zmiešaného pôvodu

- radiálne symetrické

 

NS - difúzna, kruhová

DS - celým povrchom tela

CS, TS - gastrovaskulárna, Cnidaria 1 otvor, Acnidaria 2 otvory

OS - exoskelet koralov

SS - mezenchým zmiešaného pôvodu

KS - epidermis z 1 vrstvy buniek

PS - nepohlavne, pohlavne, metagenéza (zygota, morula, blastula, gastrula)

 

1. Cnidaria

2. Acnidaria