- morské

 

NS - CNS: Mozog z 3 častí, miecha, PNS: 10 párov hlavových nervov, miechové nervy

DS - pharyngotremia: žiabrové štrbiny prekryté operculom, pľúcne vaky

CS - AB, AD, AI, VS, vrátnicový systém, dvojdielne srdce, DC, VC, AV, VB

TS - ústa, jazyk, zuby, pharynx, oesophagus, intestinum, kloaka, hepar, pancreas

VS - opistonefros, kloaka

OS - columna vertebralis, lebka amfystilná, hyostilná a autostilná lebka, žiabrové oblúky, archipterygium

KS - šupiny mezodermálneho pôvodu

PS - kloaka (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy, niekedy larva)