CS - uzavretá

VS - u lariev pronefros

SS - hladká svalovina, priečne pruhovaná svalovina

KS - viacvrstevnatý epidermis, cutis, subcutis

PS - pohlavne