Poved Sadni! je veľmi jednoduchý. Najlepšie je vziať si do ruky nejakú maškrtku a držať ju pred psom. Ruku začneme pomaly zdvíhať nad hlavu psíka. Ten aby ju lepšie uvidel si začne sadať a presne v tom momente vyslovíme povel Sadni! a psíkovi dáme maškrtu. Zopakujeme to niekoľko krát, aby si psík sadnutie spojil s maškrtou. Psík si onedlho automaticky sám začne sadať, keď uvidí ruku s maškrtou, preto povel môžeme vysloviť ešte skôr. Až po niekoľkých zdarných opakovaniach môžeme od psíka pri povele trochu a neskôr aj ďalej poodstúpiť, meniť prostredie a vzruchy, či dávať psíkovi povel aj vtedy, keď ho vôbec nečaká. Veľmi vhodné je tiež naučiť psíka sadať si pred cestou až kým nevydáme povel K nohe! Naučíme ho to tak, že vždy pri ceste zastaneme prikážeme, aby si sadol. Psík si po čase začne sadať pred cestou automaticky. Neskôr môžeme psa povel naučiť vykonávať aj z ľahu, pričom postup je ten istý.