Povel Zostaň! učíme psíka postupne po malých krôčikoch. A to vlastne doslova. Psíkovi dáme povel Sadni! a pochválime. V ruke pritom držíme nejakú maškrtu. Poodstúpime o krok, vyslovíme povel Zostaň! a ak sa pes nepohne, odmenu mu dáme a nadšene ho pochválime. Tento postup opakujeme toľko krát koľko je treba a to tak, že vzdialenosť neustále predlžujeme. V poslednom štádiu sa psíkovi na chvíľu skryjeme, napríklad za dvere. Tento čas je potrebné postupne predlžovať. Psík by sa mal naučiť zostať na mieste tak dlho, ako to od neho vyžadujeme. Pri tomto povely je vhodné používať aj posunku, a to takú, že vždy pri jeho vyslovení vystrieme ruku dlaňou dopredu, akoby sme psa chceli zastaviť. Môžeme ju mať takto vystretú po celý čas ako nás má psík na očiach alebo kým ju proste nepotrebujeme požiť na niečo iné. Ak sme preč boli dlhšie, vyslovíme povel a ukážeme posunku aj tesne predtým ako sa ku psovi vrátime alebo mu dáme privolávačku. V poslednom štádiu opakujeme tento povel v rušnom prostredí a nakoniec v prítomnosti iných psov. Najskôr však použijeme vôdzku, aby sme mali istotu, že psík určite neodbehne.