15.10.2016 11:29

Na Slovensku má dôjsť k opätovnému prerokovaniu novely zákona o tom, že zviera nie je vec, ale živá bytosť a tiež o zákaze predaja psov z neregistrovaných chovov.