28.09.2011 01:51

Na stránky bola pridaná nová sekcia s názvom Prečo psa s PP ako súčasť osvety proti konaniu podporujúcemu množenie psov. 26.08.2013: Presunuté pod sekciu Starostlivosť.