Táto sekcia nesúvisí s plemenom a je tu skôr pre moje potešenie. Aj keď na druhej strane všetko má svoju minulosť a tá vo svojej podstate u živých foriem siaha až ku vzniku samotného života na Zemi. Pes ako domestikovaná psovitá šelma patrí medzi cicavce, ktorých predkami sú vyhynuté plazom podobné formy. Celá spomínaná vývojová línia sa nazýva Synapsida. Cez prvé štvornožce, ktoré dokázali vzísť z oceánov na súš, vodné stavovce a bezstavovce by sme sa tak postupne spätne dostali až k prokaryontom, prvým na Zemi žijúcim organizmom. Len málo javov je tak fascinujúcich ako cesta evolúcie, ktorá aspoň sčasti navždy zostane zahalená tajomstvom. Paleo latinsky znamená starý al. starobylý, v troch nasledujúcich kapitolách je preto zachytené niečo z histórie Zeme a hlavne života na nej.

Systém

Geologické obdobia

Slovník pojmov

Odkazy