Povel k nohe je, aspoň podľa mojich skúseností lepšie najskôr naučiť bez vôdzky. Spôsob je asi taký, že psíka máme pri ľavej nohe a v ruke držíme maškrtu. Vykročíme vpred a maškrtu držíme v ľavej ruke pri nohe tesne pred psíkom, tak aby ju nasledoval a pomaly pokračujeme ďalej. Keď ide tesne pri nohe a sleduje maškrtu, vydáme povel K nohe!. Časom ruku môžeme zdvihnúť aj vyššie a ďalej od psíka, ale tak, aby na ňu stále videl. Po čase, keď sa psík naučí pekne a pokojne chodiť pri nohe, možeme povel vydať aj bez odmeny, ktorú by sledoval. Za správnu chôdzu bohato chválime a odmeňujeme. Pri skúškach poslušnosti by pes mal ísť čo najtesnejšie pri ľavej nohe psovoda s hlavou natočenou doprava a udržiavaným očným kontaktom. Po zvládnutí chôdze pri nohe skúsime použiť vôdzku, ktorú držíme voľne spustenú, v žiadnom prípade ňou psa neťaháme. Pes by mal na povel reagovať rovnako.