Poveľ Ľahni! psíka učíme podobným spôsobom ako povel Sadni!, a to najskôr z polohy, keď psík sedí. Ruku s maškrtou, ktorú držíme pred jeho hlavou pomaly položíme na zem, tak aby ju sledoval a ďalej ju posúvame po zemi ďalej od psíka, ktorý aby na ruku lepšie dočiahol si začne líhať a v tej chvíli vyslovíme povel Ľahni!. Keď bude ležať, dáme mu mu maškrtu. Náročnosť zvyšujeme podobne ako pri povele Sadni!.