- morské

- chvostová plutva je špecifického tvaru

 

NS - CNS: mozog z 3 častí, miecha, PNS: 10 párov hlavových nervov, miechové nervy

DS - pharyngotremia: žiabrové štrbiny prekryté operculom

CS - AB, AD, telo, VC, DC, AI, VS, vrátnicový systém, dvojdielne srdce, AV, VB

TS - ústa, jazyk, zuby, pharynx, oesophagus, intestinum, kloaka, hepar, pancreas

VS - opistonefros, kloaka

OS - chorda dorsalis, hyostylná lebka, žiabrové oblúky, archipterygium

KS - šupiny mezodermálneho pôvodu

PS - kloaka (zygota, morula, blastula, gastrula, 3 zárodočné listy)

 

1. Migushaiidae

2. Diplocercidae

3. Hadronectoridae

4. Rhabdodermatidae

5. Laugiidae

6. Coelacanthiformes