- jedno a mnohobunkové fotoautotrofné organizmy

- pohyb jednobunkovcov je pomocou pseudopódií alebo bičíkov

- jednobunkovce môzu vytvárať schránky a tvoriť kolónie

- mnohobunkovce sa vyskytujú vo veľmi rozmanitých formách a môžu dosahovať až desiatky metrov

- rozmnožovanie nepohlavné, pohlavné a metagenéza

 

1. Glaucophyta

2. Rhodophyta

3. Chloroplastida