- fotoautotrofné alebo heterotrofné jednobunkovce

- pohybujú sa pomocou bičíkov, cílií alebo pseudopódií

- môžu tvoriť aj organické schránky a kolónie

- na prichytávanie o podklad im môže slúžiť myonéma

- zvyknú vytvárať aj extruzómy s rozličnou funkciou

- rozmnožovanie nepohlavné a pohlavné

 

1. Cryptophyta

2. Haptophyta

3. Stramenopiles

4. Aleveolata