- heterofné jednobunkové organizmy

- pohyb pomocou pseudopódií, ale môžu vytvárať aj bičíky (u niektorých zrastajú do undulujúcej membrány)

- rozmnožovanie nepohlavné

 

1. Heterolobosea

2. Tetramastigota

3. Metacaryota